Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size

.

Laguntzen Araudia PDF Inprimatu E-posta

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

66/2008 FORU DEKRETUA, 2008ko uztailaren 29koa.Gipuzkoako Lurralde Historikoan nekazaritza ustialekuetako lehiakortasuna eta ingurumen iraunkortasuna hobetzeko laguntzak ezartzen dituena.

 1. Ustiategiak modernizatzeko laguntzak
 2. Nekazari gazteek ustiategiak jartzeko laguntzak
 3. Nekazari gazteek ustiategiak jartzeko laguntza nazionala
 4. Nekazarien erretiro aurreratua gauzatzeko laguntza
 5. Kudeaketa, ordezkapen eta aholkularitza ezartzeko laguntza
 6. Mendietan zailtasun naturalak orekatzera zuzendutako laguntza
 7. Nekazaritza eta inguruneko laguntzak

131/2007 FORU DEKRETUA, azaroaren 13koa, Gipuzkoakon simaurra eta mindak maneiatzeko diru laguntzak ezartzekoa.

 •  2008ko urriak 20ko DEKRETUA. GLHko nekazaritza eta abeltzaintzako ustialekuetan sorutako simaurrak, mindak eta bestelako hondakin organikoak maneiatzeko laguntza.

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

133/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, nekazaritzarako egituazko eta ingurumeneko laguntzei buruzkoa.

LEHIATU PROGRAMA. 172/2008 DEKRETUA, urriaren 7koa, nekazaritzako produkuak eta elikagaiak eraldatu , merkaturatu eta sustatzeko laguntzak ematekoa.

LEADER PROGRAMA. 185/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Leader ikuspegiaren aplikazioa arautzeko, 2007-2013 aldiko Euskadiko Landa Garapen Iraunkorreko Programaren arabera.

 • 2009ko DEIALDIA. Agindua, 2009ko maiatzaren 20koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, 2009ko deialdia egiten duena azaroaren 11ko 185/2008 Dekretuaren babespeko laguntzetarako. Dekretu horrek Leader ikuspegiaren aplikazioa arautzen du Euskal Autonomi Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorreko Planarekin (2007-2013) bat etorriz.

EREIN PROGRAMA. 171/2008 DEKRETUA, urriaren 7koa, Euskal Au¬tonomia Erkidegoko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak arautzen dituena.

 • 2009ko DEIALDIA. Agindua, 2009ko maiatzaren 20koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, 2009ko deialdia egiten duena urriaren 7ko 171/2008 Dekretuaren babespeko laguntzetarako. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu zituen.

184/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, LANDA TURISMOko establezimenduetan inbertitzeko dirulaguntzak

 • 2009ko DEIALDIA. Agindua, 2009ko maiatzaren 20koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, 2009ko dirulaguntzetarako deialdia egin duena azaroaren 11ko 184/2008 Dekretuaren babespean. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko landa turismoko establezimenduetan inbertitzeko dirulaguntzak emateko erregimena arautzen du.

INDUSTRIA SAILA. EGUZKI PLAKAK

AGINDUA, 2009ko uztailaren 7koa, Industria eta Berrikuntzako sailburuarena, energia aurrezteko, energia eraginkortasunerako eta energia berriztaga¬rriak erabiltzeko ekintzak eta proiektuak sustatzeko laguntzen programa garatzen duena.

 • EBAZPENA, 2009ko abuztuaren 14koa, Berrikuntza eta Energiako sailburuordearena, 2009ko uztailaren 7ko Aginduak ezarritako markoaren barruan, lagun¬tzak emateko deialdia argitaratzeko dena. Agindu horren bitartez, arautu egiten da, 2009ko ekitaldiari dagokionez, energia aurrezteko, energia eraginkorta¬sunerako eta energia berriztagarriak erabiltzeko ekin¬tzak eta proiektuak sustatzeko laguntzen programa.

JUZTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA. AUTOEMPLEO

328/2003 DEKRETUA, abenduaren 23koa, Kultura Ekintzailea eta Enpresa Sortzeko aukera babesten duena. (II. Kapitulua : Kultura ekintzailea zabaltzeko proiektuetarako diru-laguntzak

LAN ETA GIZARTE GAIARAKO MINISTERIO. AUTOEMPLEO

ORDEN TAS/1622/2007, ekaina 8ekoa, lan autonomoa bultzatzeko laguntza.